Waarom gaan? Bijbelstudie over de liefde van Christus

Duizenden OM’ers wereldwijd verspreiden dagelijks het Evangelie. Ook jij mag dit iedere dag doen. Maar wat is nu dit Evangelie? En waarom zou je het delen met anderen?

Bijbelstudie door Hans van Baaren, leider van OM Europa

In OM geloven we in de liefde van Christus. Johannes spreekt hierover als hij zegt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3 vers 16).

De seculiere boodschap is de focus op de ‘echte ik’. Een focus op het zelfbewust zijn, zelfbevestiging en je eigen identiteit. Het leert ons dat wij zelf de meesters van ons eigen lot. We creëren onze eigen identiteit, waarbij we ons niet hoeven te conformeren aan de normen van onze ouders, de kerk, maatschappij of wie God zegt dat wij zijn (Efeziërs 2 vers 10).

Uit onze pluralistische maatschappij komen veel nieuwe progressieve ideeën die de kerk beïnvloeden. Veel westerse kerken en ook organisaties voelen de druk om hun historisch orthodoxe uitleg van de Bijbel te wijzigen. Dit terwijl God zegt dat hij niet veranderen zal (Jesaja 40 vers 8, Mattheüs 24 vers 35, Psalmen 119 vers 89). Dit komt bijna altijd tot uitdrukking in het commentaar wat de wereld heeft op de historische standpunten van de kerk in relatie-ethiek en er zijn genoeg kerken die capituleren. Veel progressieve kerken en gemeenten lopen heel snel leeg. De zendings- en evangelisatieboodschap sterft vaak al in het begin van dit proces.

Wat is liefde?

In de Nederlandse wetgeving is vrije partnerkeuze een verworven recht. Dat accepteert iedere christen. Maar het Bijbelse Evangelie is meer dan simpelweg "love is love" (1 Korinthiërs 13). De Bijbel onderwijst een spectrum van ethische kernconcepten die bij elkaar horen, waaronder genade, barmhartigheid, oordeel, gehoorzaamheid, morele voorschriften, geloof, opoffering, zelfverloochening en natuurlijk de Bijbelse liefde (Kolossenzen 3 vers 12-16). 

Wereldse liefde zou aandringen op het accepteren van ieder gedrag, het goedkeuren van elke praktijk die de cultuur aanbiedt en helemaal nooit iemand beledigt (Hebreeën 13 vers 6). De Bijbelse liefde is veel dieper dan dat. Bijbelse liefde houdt in dat Jezus Christus aan het kruis werd opgeofferd voor onze zonden (Romeinen 1 vers 16, Galaten 2 vers 20). Soms is de liefde hard en betekent het opoffering (Johannes 15 vers 13, 1 Johannes 3 vers 16-18). Soms betekent liefde iemand iets vertellen wat hij niet per se wil horen. Zoals de kernboodschap van het Evangelie; jij, ik, wij zijn zondaren die Christus nodig hebben. Christus wil ons redden en vrijmaken (Kolossenzen 2 vers 13-15, Efeziërs 2 vers 8-9).

Waarheid

Wanneer liefde wordt verheven boven waarheid, boven genade, boven gehoorzaamheid, boven de Bijbel en zelfs boven Jezus Christus, dan wordt het een afgod, een valse leer, een liefde die in feite helemaal geen liefde is (1 Johannes 2 vers 15-17, Romeinen 12 vers 2, Exodus 20:3). De Bijbel leert ons dat liefde niet zonder waarheid kan (Efeziërs 4 vers 15).

Ten diepste zijn mensen op zoek naar dé waarheid en niet naar ‘een waarheid’, niet naar een relatieve mening, een veranderend standpunt of een universalistische weg (Johannes 14 vers 6). Mensen zoeken naar een betrouwbare onveranderde Waarheid die de tand des tijds heeft doorstaan (Mattheüs 7 vers 7). Niet het onderwijs wat Bijbelse waarheid, ethiek en openbaring overboord gooit om niemand voor het hoofd te stoten (Spreuken 18 vers 1). 

Gods Woord

Het woord van God is objectief, tijdloos en volledig door God geïnspireerd (2 Timotheüs 3 vers 16). Het is tevens door God bewaard als onze wegwijzer om de levende Jezus Christus te leren kennen. Dit proces helpt ons begrijpen hoe Jezus wil dat we leven (Johannes 8:32, 1 Petrus 1:14-15).   

 Het Evangelie is de blijde boodschap (Mattheüs 4 vers 23). Het goede nieuws wat de wereld nodig heeft om te horen (Romeinen 10 vers 14-15). Het is Jezus’ liefde die ons dwingt het goede nieuws van Christus te delen met de hele wereld (2 Korinthiërs 5 vers 14-15, Mattheüs 9 vers 37). En de velden zijn wit om te oogsten (Johannes 4 vers 35).

Wij blijven het Evangelie verkondigen. En wat doe jij?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.