Child Safety

OM zet zich in voor de verzorging, bescherming en veiligheid van iedereen, vooral kinderen en jongeren, ongeacht leeftijd, geslacht of cultuur. Wij erkennen dat het de verantwoordelijkheid is van elk OM-lid om fysiek, seksueel en emotioneel misbruik van kinderen en jongeren te voorkomen.

OM zet zich in voor het ondersteunen, bevoorraden en trainen van degenen die met kinderen en jongeren werken, en voor het bieden van toezicht op onze werknemers.

Als onderdeel van onze inzet voor kinderen en jongeren heeft OM kinderbeschermingsfunctionarissen aangewezen om de behoeften op het gebied van kinderbescherming te onderzoeken en om de implementatie van het kinderbeschermingsbeleid, de procedures en de trainingen van OM te ontwikkelen en te overzien in overeenstemming met de huidige wettelijke vereisten en goede praktijken.

OM zet zich in voor het ondersteunen van slachtoffers van misbruik en hun families. We willen de juridische autoriteiten en andere instanties in de landen waarin we werken ondersteunen en samenwerken. Wij zijn ons ervan bewust dat slachtoffers van misbruik daardoor bijzondere behoeften zullen hebben, waaraan op een gevoelige en passende wijze moet worden voldaan.

Om de bescherming van kinderen en jongeren en onze werknemers te waarborgen, heeft OM op effectieve wijze richtlijnen, beleid en procedures geïmplementeerd voor goede praktijken en de bescherming van minderjarigen op de volgende gebieden, en streeft ernaar dit ook effectief te implementeren:

De benoeming en selectie van personeel en arbeidskrachten, inclusief zelfonthullingsformulieren, referentievereisten, enz.;
De training en oriëntatie die we onze werknemers geven op het gebied van kinderbescherming;
Ons gedrag jegens en begeleiding van jongeren tijdens onze evenementen en programma’s;
Het doorverwijzen, rapporteren en vastleggen van specifieke incidenten en zorgen die verband houden met jongeren en met de betrokkenheid van onze medewerkers bij jongeren;
Het handhaven van een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en jongeren in onze programma's.
Kopieën van het beleid en de procedurerichtlijnen zijn verkrijgbaar door contact op te nemen met uw plaatselijke OM-kantoor.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.