Voorwaarden SEPA-machtiging

Als je Operatie Mobilisatie wilt steunen, kun je dat doen door een eenmalige of doorlopende SEPA-machtiging. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is het initiatief van de EU en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het betalingsverkeer binnen Europa. Onderstaand de voorwaarden van een SEPA-machtiging.

SEPA Incasso Algemeen Eenmalig
Voor een SEPA Incasso Algemeen Eenmalig machtiging geef je toestemming aan:

 • Operatie Mobilisatie om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en;
 • Je bank om eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Operatie Mobilisatie.

SEPA Incasso Algemeen Doorlopend
Voor een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend machtiging geef je toestemming aan:

 • Operatie Mobilisatieom doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank; om een bedrag van je rekening af te schrijven en;
 • Je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Operatie Mobilisatie.

Incassodata
Vanwege de invoering van SEPA (één Europees betalingssysteem) is het verplicht te vermelden wanneer toegezegde bedragen van een rekening geïncasseerd worden. In het komende jaar zullen wij op nevenstaande data de maandelijkse incasso's uitvoeren. Indien het bedrag niet van je rekening kan worden geïncasseerd, wordt de incasso binnen 14 dagen nog een keer uitgevoerd.

De maandelijkse incasso's worden in 2024 uitgevoerd op:

 • 25 januari 2024
 • 26 februari 2024
 • 25 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 27 mei 2024
 • 25 juni 2024
 • 25 juli 2024
 • 26 augustus 2024
 • 25 september 2024
 • 25 oktober 2024
 • 25 november 2024
 • 27 december 2024

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor of binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank of bel ons via 088 222 99 00 of mail naar: giften.nl@om.org. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.