Hoe Jezus vele harten van moslims aanraakt

Dat er zoveel mensen in de Sahel hun hart aan Jezus geven is echt een wonder. Er wonen hier veel radicale moslims en terroristische groeperingen die erg vijandig staan tegenover bekeerlingen. Toch zijn er in de afgelopen periode 6.736 mensen gedoopt. Dit zijn inspirerende aantallen en het getuigt van Gods werk onder moslims in alle lagen van de bevolking.

Ondanks de tegenstand voelen onze werkers Daniël, Mafaki en Isa zich geroepen. Zij willen moslims graag over Jezus vertellen, omdat zij aan Gods roeping willen gehoorzamen. Hieronder vertellen zij over Gods voorzienigheid en hoe moslims tot geloof komen.

Hoe kun je moslims voor Jezus winnen?
Dit is een vraag waarover ex-moslim Daniël graag onderwijs geeft. Gedurende drie maanden traint hij nieuwe gelovigen over hoe zij discipelen van Jezus worden en over hoe zij moslims het beste kunnen bereiken met het Evangelie. Daniël: “Moslims kun je voor Jezus winnen door middel van je levensstijl, want zij willen graag zien hoe je jouw geloof voorleeft” Daarnaast wil Daniël de deelnemers begeleiden in het oprichten van nieuwe geloofsgemeenschappen; vooral in die gebieden waar meer dan 99,7% moslim is.

1 januari 2023 t/m maart 2024

De groei van de kerk in de Sahel:

 • 6.736

  Mensen gedoopt

 • 149

  Nieuwe geloofsgemeenschappen

 • 1.230

  Nieuwe leiders

 • 957

  Kerken

 • 17.923

  Nieuwe discipelen

 • 2.615

  Nieuwe DBS-groepen

Een creatieve manier om het Evangelie te delen
OM’er Mafaki heeft een creatieve manier gevonden om moslims over Jezus te vertellen. Dit doet hij door ontmoetingen en gesprekken in zijn prachtige moestuin. Tieners helpen hem met tuinieren, die daarvoor een kleine vergoeding krijgen. Volwassenen komen bij hem om groenten te kopen.
Zelfs het dorpshoofd toonde belangstelling voor zijn moestuin en vroeg Mafaki: “Waarom groeien jouw groenten zo mooi?” Mafaki vertelde hem dat Jezus hiervoor zorgt. Het dorpshoofd werd nieuwsgierig en wilde meer horen. Daarom nodigde Mafaki hem uit voor de Discipelship Bible Studiy (DBS) en beantwoordde al zijn vragen. Nu is het dorpshoofd een nieuwe gelovige, die andere moslims in het dorp stimuleert om naar het onderwijs van Mafaki te luisteren.

De kracht van gebed
Isa werd in de gaten gehouden door leden van Boko Haram, een terroristische groepering, omdat hij als leider van een levende geloofsgemeenschap in het dorp veel invloed heeft. De terroristen wilden hem vermoorden of dwingen te vertrekken. Op een nacht braken ze in in het huis van Isa. Hij en zijn vrouw schrokken wakker. Ze baden voor de veiligheid van hun kinderen, die lagen te slapen. Het werd een wonderlijke nacht, waarin ze de uitwerking zagen van hun gebed. De inbrekers overlegden wat ze gingen doen, maar namen alleen hun huisraad mee. Gelukkig waren ze veilig, maar ze wilden herhaling voorkomen. Daarom verlieten zij het dorp; op zoek naar de plek waar God hen nu wilde hebben.
Isa en zijn vrouw kwamen terecht in de buurt van een islamitische universiteit, maar waren geschokt over deze plek, want hier predikten radicale moslims. Toch wilden ze God gehoorzamen. Ze gingen vlak bij de universiteit wonen en ontmoetten daar een invloedrijke man, die contact had met verschillende groepen moslims. 

Isa en zijn vrouw kregen door deze invloedrijke man ingangen om zijn vrienden te ontmoeten. Zij legden contact met hen en vertelden het Evangelie. Nu zijn er verschillende Discovery Bible Study (DBS)-groepen om nieuwe gelovigen te onderwijzen en het geloof verder te verspreiden.

Bovenstaande verhalen getuigen van Gods liefde voor moslims in de Sahel. We zijn heel dankbaar voor de ontmoetingen die God aan onze werkers geeft, zodat zij hen over Jezus kunnen vertellen en verder onderwijzen.

De Sahel is één van onze vijf focusgebieden. Deze regio is tegelijkertijd een van de moeilijkste plekken om te wonen en te werken. Toch bouwt God hier aan Zijn Kerk. Alles draait hier om het vertellen van het Evangelie en het voorleven ervan.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.