The OM Panama team prepare an artistic outreach sharing the gospel within a community in social risk
Voor iedereen

Het Evangelie

Vanuit de Bijbel

Het Evangelie betekent ook wel blijde boodschap! Het is het Goede Nieuws van Jezus' reddende werk voor alle mensen. Ook voor jou!

We hebben allemaal wel eens verkeerde dingen gedaan. De Bijbel leert ons dat het loon van de zonde (deze verkeerde dingen) de dood is en we daardoor de aanwezigheid van God missen. Het goede nieuws is dat God Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om voor ons te sterven aan het kruis om vervolgens weer op te staan uit de dood. Zo is er voor ons allemaal vergeving en mogen we eeuwig leven ontvangen. Deze genade, hoop en onvoorwaardelijke liefde is het goede nieuws voor iedereen die in Hem gelooft. Door geloof in Jezus kun je weer in relatie met je hemelse Vader leven. Wil jij dat cadeau aannemen?

1. Jezus stierf voor jou

Je bent innig geliefd

‘Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis.’
- Fillipenzen 2:6-8.

God zag dat het goed was toen Hij de mens schiep naar zijn evenbeeld. Totdat wij ons van Hem afkeerden en onze eigen weg gingen. We konden onze vergeving niet zelf terugverdienen en toch toonde God Zijn liefde aan ons. Het sterven van Jezus voor onze zonden is een bevestiging van Gods liefde aan jou. Die liefde is alles overstijgend.  Het was God de Vader die Zijn liefde bevestigt in het zenden van zijn Zoon. Jezus koos ervoor om alle schuld op zich te nemen. Hij wilde zó graag de kloof tussen jou en God herstellen, dat Hij aan het kruis stierf.

Aan het kruis zien we hoe diep onze zonde is en hoe groot de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn Vader is. Door zijn bloed maakt Hij jou: heilig, rein en vergeven. Zo’n groot offer om jou bij je Vader thuis te brengen! Door Hem ben je eeuwig geliefd.

2. Geloof het

Geloof met je hart en belijd met je mond

Als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en je met je hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden. - Romeinen 10:9

De Bijbel leert ons dat iedereen die de Naam van Jezus aanroept, zal worden gered. Als je gelooft met je hart dat Jezus stierf voor jou en weer is opgestaan, ben je een kind van God. Om je op weg te helpen hebben we een gebed opgeschreven dat je hardop mag voorlezen, natuurlijk mag je dit ook in je eigen woorden doen.

Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me van mijn zonden en was en reinig mij. Vul mij met Uw Heilige Geest. Dank U dat U stierf voor mij. Ik geloof dat U weer bent opgestaan uit de dood en weer zal terugkomen voor mij. Vanaf vandaag wil ik in relatie met U leven en ontdekken wie U bent. Amen.

3. Een hemelse opdracht

Leef je geloof uit

Jezus zegt in Matteüs 28:19: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’

Als kinderen van God, volgelingen van Jezus, hebben wij de opdracht gekregen om dat Goede Nieuws te delen met de mensen om ons heen. In Marcus 16:15 zegt Hij: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het Goede Nieuws aan alle schepselen.’ Het is geen vraag, het is niet iets dat je mag doen als christen, het is een hemelse opdracht. En God maakt jou daarvoor geschikt. In Handelingen 1:8 zegt Jezus: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Hij zal je dus helpen om deze opdracht te vervullen. Zoals God jou bij Hem geroepen heeft, zo draagt Hij ons op dat ook te doen bij de mensen die Hem nog niet kennen. Ook naar de mensen die het Goede Nieuws nog nooit gehoord hebben.

Verhalen

Vele anderen gingen je voor

Lees hier indrukwekkende getuigenissen van mensen die Jezus hebben leren kennen, door dromen, omdat iemand het Evangelie vertelde en zelfs door wonderen. Of laat je inspireren door de verhalen van andere Jezus-volgers die erop uit trekken om het Goede Nieuws te delen. Wat beweegt hun om te gaan?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.