Nieuwe gemeenschappen starten en mensen trainen

Kerken stichten

In alles wat we doen is het ons doel en onze passie om kerken te zien ontstaan en groeien. In het bijzonder op plaatsen waar weinig of geen kerken zijn. Van Australie tot Spanje, van Brazilie tot Zambia. En hoe we dat doen is zo gevarieerd als de mensen die we bereiken.
Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.- 1 Corinthiërs 3:8

Als mensen christen worden, groeit hun geloof en ontwikkelen zij zich als leiders van nieuwe geloofs- gemeenschappen. We zien dat in elk land gebeuren.

Om een kerk te stichten heb je vaak een lange adem nodig maar ook visie, toewijding, flexibiliteit, geduld en inlevingsvermogen. Bij OM betekent dat vaak samenwerken met nationale kerken met een speciale visie op een bepaald gebied.Gods Woord wordt strategisch gezaaid, bijvoorbeeld door de verspreiding van literatuur of door bijeenkomsten en evenementen. Ook maken we gebruik van geavanceerde technologie om samenwerkingsverbanden op te richten, ondanks culturele weerstand.

Wat is jouw rol?

Je ziet niet altijd gelijk de geestelijke uitwerking. Wel heb je het voorrecht om mee te werken aan het starten van nieuwe gemeenschappen en het trainen van mensen die God voor Zijn kerk heeft uitgekozen.

Je traint mensen die God voor Zijn kerk heeft uitgekozen. Als jij wilt dat jouw geloof blijft hangen en impact heeft op anderen, dan is het stichten van kerken iets voor jou! Bewerk de grond. Plant het zaad en besproei het. En kijk dan hoe God het laat opgroeien.

Oriëntatiegesprek aanvragen