Met Gods liefde recht doen gelden

Gerechtigheid: Dalit-vrouw uit India

Waarom wij geven om gerechtigheid? Ten eerste omdat God gerechtigheid serieus neemt en we Hem willen volgen in alles wat we doen. Ten tweede omdat er zoveel onrecht in de wereld is. We moeten stoppen met klagen of negeren en mensen één voor één helpen.
De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding...- Jesaja 61:1

Wij pleiten voor gerechtigheid, omdat juist ongerechtigheid vaak de diepere, onzichtbare laag in de samenleving raakt. Meestal zien wij alleen de gevolgen. Zo zit achter kinderarbeid een gebrek aan beleid op het vlak van de rechten van het kind. Of vrouwen raken verstrikt in prostitutie omdat ze op een andere manier geen geld kunnen verdienen.

Werken aan gerechtigheid doen we door het tonen van medeleven aan de onderdrukten, door praktische vaardigheidstrainingen of het voeren van campagnes om de wereld en Gods kinderen bewust te maken van onderdrukking.

Wat is jouw rol?

Ben jij diep bewogen voor mensen die onrechtmatig worden behandeld, geen juridische stem hebben of die niet onderliggende problemen aan de orde kunnen stellen? God kan jouw talenten gebruiken om te strijden voor gerechtigheid.

Het is tijd om te spreken voor degenen die dat niet kunnen, zoals onze werkgroep Freedom Climb dat doet. Wat kan jij doen?

Meer over Freedom Climb en de strijd tegen onrecht