Training en discipelschap

Training: Deelnemer van de Mission Discipleship Training leest haar Bijbel

Training is meer dan het opdoen van kennis en vaardigheden. Er komt ook coaching ofwel mentoring bij kijken van een ervaren en soms wat oudere persoon. Een mentor stelt zijn leven open, zodat de jongere christen zijn voorbeeld kan volgen. Deze persoon kan met zijn bijzondere gave anderen helpen om te proberen succesvol aan iets nieuws te werken.
Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.- Kolossenzen 1:28

Wij waarderen elkaars achtergrond en cultuur omdat we weten dat we van elkaar kunnen leren. Mentoring is bij ons niet zomaar een trend. Het gaat erom dat mensen, heel praktisch, naast elkaar lopen in geloof. Zo zien we elkaar groeien in de gaven die God ons heeft gegeven. It’s walk, not talk.

Wij hebben overal mentoren nodig, want ook wij kennen de typische beperking van te weinig leiders op teveel jonge gelovigen. Dat kunnen volwassen, oudere mensen zijn maar ook studenten met een hart dat nederig, geduldig, bemoedigend en gelovend is. Mensen die klaar zijn om hun bijbel en hun leven open te stellen.

Wat is jouw rol?

Wij zoeken mensen die beter bekend staan om hun liefde voor anderen, dan om hun deskundigheid. Bovenal zoeken wij godsmannen en –vrouwen die het ‘opleiden’ van nieuwe mentoren niet als hun taak zien, maar als de beste levenswijze.

Kom, en leer ons. Kom om van ons te leren.

Oriëntatiegesprek aanvragen   Check onze trainingsprogramma's