Visie en doelstelling van Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie

De visie van Operatie Mobilisatie is nauw verbonden aan de grote opdracht die Jezus ons gaf in Matteus 28:19: "Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen." We willen door de hoop die te vinden is in Jezus Christus mensenlevens veranderen. Of dit nu in het bieden van directe (nood)hulp is, het opzetten van kerken voor de gemeenschap of het eenvoudigweg delen van Gods liefde. › Lees onze geloofsverklaring en kernwaarden
Visie van Operatie Mobilisatie
 
Transformatie van mensenlevens wereldwijd door Jezus Christus.

Dit doet OM in Nederland door:
• Jezus Christus bekend te maken;
• Het werven van mensen, middelen en gebed.

Doelstelling van Operatie Mobilisatie
 
De stichting stelt zich ten doel om de kennis van Jezus Christus en Zijn liefde te delen met alle generaties in alle landen van de wereld door:
1
Het stimuleren van de zendingsvisie binnen kerkelijke gemeenten, door:
 

A

Het trainen en toerusten van christenen.

 

B

Het uitgeven en verspreiden (of doen uitgeven en verspreiden) van bijbels, boeken en brochures.

2
Het ondersteunen van het nationale en wereldwijde werk van OM, door:
 

A

Het werven en begeleiden van medewerkers.

 

B

Het werven en op de hoogte houden van vrienden en supporters voor het opbouwen van
financiële en gebedsondersteuning voor medewerkers.

 

C

Het werven van fondsen voor het wereldwijde werk van OM.

 

D

Het faciliteren in het verlenen van humanitaire/ontwikkelingshulp binnen het werk van OM, door:

   

- het verstrekken van medicijnen;
- het verstrekken van opleidingsmogelijkheden;
- het verstrekken van financieringen voor het opzetten van bedrijfjes;
- het verlenen van noodhulp bij natuurrampen,
alles in de meeste ruime zin van het woord.

3

Het assisteren van en samenwerken met kerkelijke gemeenten en organisaties
in Nederland bij hun werk onder minderheden en jongeren.

Onze statuten kunnen ingezien worden op ons kantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken.