Directie en bestuur

Bestuur en toezicht binnen OM-­Nederland zijn als volgt gescheiden: het bestuur van Operatie Mobilisatie is het hoogste orgaan en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan de directie, op dit moment ingevuld door Marcus Spronk.
Bestuur

Het bestuur van OM-Nederland heeft een toezichthoudende functie en bestaat uit zes leden. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden.

Naam

Bestuursfunctie

Maatschappelijke functie

P. (Peter) Kos

Voorzitter

Voorganger

E. (Erik-Jan) Luchies

Penningmeester

Senior Financial Manager

P. (Pieter) Kleingeld

Lid

Dominee

E. (Els) Nijman

Lid

Trainer & Coach

H. (Henk) Zevering

Lid

HR Adviseur


Directeur Marcus Spronk

Marcus SpronkDe directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie van Operatie Mobilisatie. Verder heeft hij een beleidsvoorbereidende en adviserende taak. Ook is hij de eerst aangewezene in de relatie van het Nederlandse veld met OM-­Internationaal. Sinds 1 oktober 2016 is Marcus Spronk directeur van OM-Nederland. De directeur vervult geen nevenfuncties. De directeur wordt terzijde gestaan door een managementteam. In het directiereglement wordt omschreven welke besluiten de directeur rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig hebben.

Lees meer in het jaarverslag