Nieuwe antwoorden op oude gebeden

Skyline in het Midden-oosten

Lokale leiders werven, de minst bereikten bereiken, microkredieten verstrekken, Arabische kerken mobiliseren, nieuwe zendelingen trainen en toerusten en duizenden moslims tot geloof zien komen – veel van wat er vandaag de dag gebeurt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) bestond 50 jaar geleden alleen nog maar in gebed.
 

Het is zo ontmoedigend om in je hart te voelen dat God iets wil doen, maar mensen te zien binnenkomen die je bespotten. Het bemoedigende is dat als het Gods plan is, Hij er ook voor zal zorgen- Marjorie

 

Marjorie* sloot zich in het midden van de jaren '60 met haar man Clive* aan bij OM. Marjorie en Clive blikten recent terug op hun ervaringen binnen OM, de veranderingen die ze hebben gezien in de Arabische wereld en de manieren waarop God hun oude gebeden heeft beantwoord. “Er zijn veel bijzondere dingen gebeurd. Ik denk dat de zegen die ik eruit haal de wetenschap is dat God onze harten kent. Hij wist waar de mensen naar zochten", vertelde Marjorie. "Als je iets op een hele ondoordachte of naïeve manier deed waardeerde God je verlangen om de wereld te bereiken en leerde je gaandeweg hoe je het het beste kon aanpakken."

 
Nieuwe trainingen

Clives eerste avonturen in de MENA-regio bestonden uit het naar binnen smokkelen, distribueren en verkopen van boeken in gesloten landen. Op de avond waarop de Zesdaagse oorlog in 1967 begon werd hij geëvacueerd uit het Midden-Oosten. "We hadden weinig voorbereiding, we kenden weinig Arabisch, we wisten eigenlijk niet goed wat we deden", vertelt hij. "Maar God was erg genadig voor erg naïeve mensen."


Team van pioniers

Het huidige MENA Traveling Team (MTT), dat in 2015 is opgericht, weerspiegelt de werkwijze van de eerste pioniers in de MENA-regio. "Alleen kennen zij de taal beter en hebben ze meer training gehad," licht Clive toe. Het is zelfs zo, dat het idee voor het MTT is ontstaan toen huidig MTT-leider Seth* zich ruim tien jaar voor het ontstaan van het MTT bezon op een slechte ervaring met een ander evangelisatieteam van mannen. God gaf hem het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden, niet alleen om te evangeliseren, maar bovenal om te leven tot eer van Hem.


God gaf Clive het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden. - Start van het MENA Traveling Team


22.000 traktaten in twee jaar

MENA Traveling Team op bezoek bij nomadenAan het eind van 2016 hadden twee groepen van vier jonge mannen deelgenomen aan het programma en door acht verschillende landen gereisd en waren er nog eens acht aanmeldingen voor 2017. Onderdeel van het MTT zijn twintig trainingsweken waarin de mannen les krijgen over de Arabische taal en cultuur, de islam, christelijke theologie, overlevingstechnieken in afgelegen gebieden, manieren van evangelisatie en het leven in een andere cultuur. Sinds het begin van het MTT hebben de deelnemers meer dan 22.000 traktaten (op papier, CD en DVD) verspreid in de regio.

 
Nieuwe technieken

Clive verkocht ook boekjes met het Evangelie in het Arabisch via kiosken in Egypte. "Deze gingen als zoete broodjes over de toonbank, wat erg gaaf was en bijzonder bemoedigend," vertelt hij. "Als mensen hierover klaagden zeiden de eigenaarsa van de kiosken: ‘We verkopen meer boekjes met het Evangelie dan dat we kranten verkopen. Ze leveren een fantastische omzet op!’"


'Skinny Lukes'

Uitdelen van het EvangelieOm het mogelijk te maken dat het Evangelie op grote schaal verspreid kon worden gaf OM ook opdracht om ‘Skinny Lukes’ te maken – mini-edities van het Evangelie van Lukas. Ze hadden geen omslag en waren gedrukt op extra dun papier, waardoor ze slechts 10 gram wogen en in een standaard envelop bezorgd konden worden, zonder de aandacht te trekken. "We bemachtigden adressen in het Irak en verspreidden de boekjes onder vrijwilligers over de hele wereld die zich hadden aangemeld om ‘De waarheid’ naar tien adressen te versturen," beschrijft Marjorie.


Het verspreiden van literatuur vindt nog steeds plaats in de MENA-regio, vooral tijdens korte zendingsreizen. Daarnaast bestaan er in de regio nog steeds christelijke boekhandels van waaruit medewerkers verhalen vertellen over lokale inwoners van de meest onbereikte gebieden die Bijbels kopen.


Moderne media

Ondanks dat hebben uitzendingen via websites en satelliet de literatuurverspreiding ingehaald in gesloten Arabische landen. Het is tegenwoordig mogelijk om Bijbels te downloaden op smartphones en evangelisatiemateriaal en volledige films te verspreiden via Micro SD-kaarten.


We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!- Marjorie


Social media heeft het gemakkelijker dan ooit gemaakt om contact te leggen met mensen in deze regio die zoekende zijn naar de zin van het leven en mensen die net christen zijn geworden. "Arabieren zijn mensen die graag leren vanuit mondelinge overlevering – ze leren door wat ze horen en zien, niet door wat ze lezen in boeken," zegt Marjorie. "Vandaag de dag zijn er chatrooms, radiostations en televisiekanalen. Het is fantastisch om te zien hoe het Evangelie zich verspreidt via deze kanalen. We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!"

 
Nieuwe samenwerkingsvormen

Terwijl Marjorie over deze nieuwe mogelijkheden voor training en verspreiden van het Evangelie vertelt, noemt ze ook de veranderde houding van lokale kerken. Traditioneel gezien is er in de gemeenten in het Midden-Oosten weinig contact tussen gelovigen met een christelijke achtergrond en gelovigen met een islamitische achtergrond.
Buitenlandse zendelingen sloegen de lokale kerken vaak over wanneer ze moslims wilden bereiken. "Maar nu heeft God ze vanwege de huidige vluchtelingenstroom in ons midden geplaatst en geeft Hij de lokale kerken de ontferming die nodig is om naar hen om te zien."

OM heeft haar evangelisatietrainingen in kerken uitgebreid en blijft inzetten op het onderwijzen en mobiliseren van christenen om uit te reiken naar moslims in hun omgeving.


Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt.- Clive


Clive: "Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt. We zijn zo dankbaar dat God ons al die tijd de mogelijkheid heeft gegeven om in het gebied te werken! Er zijn moeilijke tijden geweest, maar we kunnen echt zeggen dat God meer heeft gedaan dan wat wij hadden kunnen vragen of bedenken."

* Namen gefingeerd vanwege veiligheidsredenen.

 

Is het MENA Traveling Team iets voor jou?

Het MENA (Midden Oosten en Noord Afrika) Travelling Team reist in een klein gezelschap naar gebieden waar het Evangelie nauwelijks is verspreid, maar mensen hongerig zijn om meer van Jezus te weten. Ook krijgen deelnemers goede training OM te groeien in hun wandel en levensstijl met God. Dit team is voor echte avonturiers die voor het Evangelie tot het uiterste willen gaan!

Meer over MTTNicole JamesDit artikel is eerder verschenen in het Engels onder de naam ‘New answers to old prayers’, geschreven door Nicole James. Nicole James is een wereldreiziger en schrijfster voor OM-internationaal. Haar passie is samenwerken met verschillende velden (landen waar OM werkzaam is) om te vertellen wat God doet in de wereld.