Geloven in afgelegen gebieden

Evangelie uitdragen in Azië

In een van de moeilijkst te bereiken dorpjes van Zuid-Azië werkte het afgelopen jaar een team van OM. Ze hebben zich ingezet om de lokale gemeenschap van gelovigen te ondersteunen. Ze zagen de gemeenschap groeien van zes naar elf mensen. Een verslag.

Een stel waarvan de vrouw, Susita, ziek was, besloot Jezus te volgen nadat de OM’ers haar hadden verteld dat God kan genezen. Susita ging naar de kerkdienst en werd genezen toen de christenen voor haar baden. Zij en haar man Babu namen Jezus in gebed aan als hun Redder. Een paar maanden later, toen de tijd van het team erop zat, vroegen ze Babu om de kleine gemeenschap van christenen te leiden.

Leiders trainen in afgelegen gebieden

Sinds 2010 worden jonge gelovigen en leiders getraind.

Dit is de realiteit in veel verafgelegen gebieden: kort nadat je tot geloof bent gekomen, kun je de verantwoordelijkheid krijgen voor de geestelijke groei van een gemeenschap. Er is namelijk meestal geen dominee of kerk in de buurt. Dit is de reden dat OM in 2010 een bediening is begonnen gericht op afgelegen gebieden. Daar trainen ze jonge gelovigen. Ook wordt er een discipelschapsprogramma ontwikkeld, waarbij leiders in afgelegen gebieden getraind worden. Die leiders sturen vervolgens teams van mensen aan die weer anderen onderwijzen over het volgen van Jezus. Het is belangrijk dat de plaatselijke leiders in de moeilijk bereikbare dorpjes hun geloof in praktijk brengen en er op een goede manier over spreken in hun gezinnen en in de gemeenschap.

Follow-up met Healthy Families

In de lente van 2016 werd er een follow-up team van OM naar de gemeenschap van Babu gestuurd om meer training te geven. “Veel kinderen hadden koorts en het vier jaar oude zoontje van een man was gestorven,” vertelt Tabitha, een van de OM trainers. Het team gebruikte de Healthy Families cursus over hygiëne en schoonmaken om de kennis over gezondheid te vergroten in landelijke gemeenschappen. “We gaven les over handen wassen en legden uit dat het bacteriën doodt en legden uit wat bacteriën zijn. We hebben ook dingen uitgelegd over eerste hulp bij brandwonden (een veelvoorkomend gevaar voor dorpskinderen),” legt Tabitha uit. “Veel was nieuw voor de mensen.”

Dit wist ik allemaal niet, maar nu kan ik goed voor mijn zieke kind zorgen.- Tabitha

Een van de 22 deelnemers was de vader die onlangs zijn zoontje had verloren en wiens andere zoontje van zes dezelfde symptomen had. “Ze weten niet dat je een kind extra warm moet aankleden als het ziek is.” Vertelt Tabitha “Dus vertelden we over een nat washandje op het voorhoofd, een beetje paracetamol (Tylenol) om de koorts te verlichten en het raam open doen om frisse lucht en licht binnen te laten.” De dankbare vader ging naar huis en zette deze nieuwe informatie in om zijn zieke zoontje te helpen. De volgende dag zal hij al veranderen. “Eerst wist ik dit allemaal niet, maar dankzij jullie kan ik goed voor mijn zieke kind zorgen,” vertelde hij Tabitha.

Kansen

Door deze aanvullende training, stonden meer mensen in het dorp open om de lokale gemeenschap eens te bezoeken. De christenen werden op een praktische manier getraind om hun dorp te dienen. OM teams zullen dit dorp en vergelijkbare dorpjes blijven bezoeken om zowel praktische als Bijbelse training te geven om de gelovigen toe te rusten en anderen tot Christus te trekken.Wil jij je inzetten?

De teams zijn altijd op zoek naar meer trainers en evangelisten die een hart voor de minst bereikten hebben en concreet betrokken willen zijn bij Gods werk. Wil je ook van betekenis zijn in afgelegen gebieden? Check de opties!

Check diverse zendingsopties