Peter Kos nieuwe voorzitter Operatie Mobilisatie

Peter Kos wordt de nieuwe voorzitter van Operatie Mobilisatie Nederland. Op 1 januari 2017 neemt hij de functie over van Thijs van Daalen. Deze neemt na negen jaar afscheid van het bestuur, waarin hij de laatste acht jaar als voorzitter functioneerde.

Peter KosKos (1964) is, naast zijn voorzitterschap bij OM, voorganger van Baptistengemeente de Rank in Utrecht. Hij is zeven jaar voorzitter geweest van de Evangelische Alliantie (nu MissieNederland). In deze functie heeft hij veel ervaring opgedaan, die van pas komt bij Operatie Mobilisatie.

Van Daalen: “Het bestuur heeft unaniem voor Kos gekozen. We zijn dankbaar voor een voorzitter met passie voor het Koninkrijk van God. Dat hij ervaring heeft als voorzitter van de Evangelische Alliantie vormt een goede basis voor het voorzitterschap van OM, omdat OM ook in de volle breedte van christelijk Nederland actief is. Ik draag mijn functie met een gerust hart over.”

› Bestuur en directie van OM