Training, ontmoeting en toerusting tijdens Toerustingsdag

Trainingsdag 2017
 
Op zaterdag 17 juni verzamelden ruim 225 mensen zich in Veenendaal voor de OM Toerustingsdag. Tijdens deze dag worden aankomende zendelingen getraind, toegerust en bemoedigd om de taak op te pakken die voor hen ligt. Ook hun ouders en thuisfrontteam kregen meer informatie over uitzending. 

De bestemming van de zendelingen die deze zomer vertrekken is heel divers: de een gaat naar Duitsland, de ander naar Zuid-Oost Azië, de een gaat voor twee weken, de ander voor twee jaar of meer. Maar wat ze allemaal delen is de liefde voor God en de bereidwilligheid om eropuit te gaan.

Haran* uit Pakistan sprak tijdens de Toerustingsdag over zijn reis met God. Hij vertelde de deelnemers: "Luister naar wat Hij zegt en doe wat Hij je opdraagt. De taak die voor je ligt kan nog zo groot lijken, maar als Hij je er opdracht voor geeft dan zal het slagen." Terwijl er in Pakistan nog geen landelijk netwerk van aanbidding bestond, kreeg Haran van God de opdracht dit op te starten. Hij getuigde dat hij door Gods Geest geleid een landelijk netwerk van aanbiddingsleiders startte.

De Toerustingsdag vindt plaats op een moment dat veel zendelingen op het punt staan te vertrekken. Via workshops, een plenair programma en ontmoetingen worden thema's als 'werken in een internationale cultuur', 'werken in teamverband' en 'verwachtingen tijdens vertrek, aankomst en verblijf' behandeld. Een van de aanwezige zendelingen reageert: "Fijn dat deze dag er is! Ik voel me beter voorbereid. Bedankt OM!"

Bid je mee?

Bid je mee dat de reizen, outreaches en zendelingen vrucht mogen dragen? Dank dat ze eropuit willen gaan om Jezus bekend te maken. Bid dat het Koninkrijk van God groeit door hun werk.

* Naam gefingeerd