Hulp aan de meest kwetsbare Rohingya

Kwetsbare Rohingya: vrouwen en kinderen

“Ik zag de dode mensen en de soldaten, maar ik was niet bang,” zei de vierjarige Abdul alsof het een gewone mededeling is. 55 procent van de Rohingya vluchtelingen zijn kinderen. En ze hebben verschrikkelijke dingen gezien.

Zoals vaak in crisissituaties, zijn het de kwetsbaren die er het meest onder lijden. Van de 837.600 vluchtelingen in Cox’ Bazar zijn dus zo’n 460.680 kinderen. De Rohingya worden door het leger van Myanmar met geweld verdreven uit hun dorpen. Na meerdere dagen lopen komen ze over de grens in Bangladesh aan; veilig gebied.

Ik weet dat mijn zoon zal huilen als je met hem praat; hij heeft die dingen ook gezien.- Jiabur

Aan de gezichten van de kinderen is niets te zien. De gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt, hebben geen zichtbare littekens achtergelaten. “Ik weet dat mijn zoon zal huilen als je met hem praat; hij heeft die dingen ook gezien,” vertelt Jiabur, een vader die machteloos heeft moeten toezien hoe mensen uit zijn dorp werden geslagen en verkracht.

Kinderen hebben verschrikkelijke dingen gezien en zijn soms hun ouders kwijtgeraakt of hebben alleen hun moeder nog. Ook in een vluchtelingenkamp zijn ze kwetsbaar. Er dreigt ondervoeding en ook is er grote kans op ziekte in de volle vluchtelingenkampen. Er zijn kinderen die hun ouders of verzorgers zijn kwijtgeraakt, waardoor ze, naast hun eigen angst, ook nog voor broertjes en zusjes moeten zorgen of zelfs een huishouden runnen. De kinderen zijn kwetsbaar en hebben grote kans om slachtoffer te worden van geweld, verkrachting, aanranding of kindhuwelijken. Verder is er kans dat ze terecht komen in kinderarbeid en mensenhandel.

Child Friendly Spaces

Rohingya kind in het vluchtelingenkamp Deze kinderen hebben hulp en bescherming nodig. De lokale partnerorganisatie van OM wil daarom kindvriendelijke plaatsen (CFS: Child Friendly Space) creëren in de vluchtelingenkampen, waar personeel de kinderen kan helpen door psychosociale eerste hulp en psychosociale steun te bieden en de kinderen door te verwijzen die meer hulp nodig hebben.

De CFS’s vormen een gelegenheid om via de kinderen contact te leggen met de vele alleenstaande moeders. Ongeveer 14% van de totale vluchtelingengroep bestaat uit alleenstaande moeders, die ook extra hulp nodig hebben. Via de CFS’s kunnen zowel kinderen als moeders geholpen worden.
Operatie Mobilisatie helpt!

OM’s partnerorganisatie is van plan 14 kindvriendelijke plaatsen (CFS) op te richten en 30 werkers te trainen om een aantal van de meest kwetsbaren in de vluchtelingenkampen te helpen: de alleenstaande moeders en kinderen. Er zijn te veel van hen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in de afgelopen maanden en die een plek nodig hebben waar goed toegeruste en liefdevolle werkers hen eraan kunnen herinneren dat er hoop is.

Bouwt u mee aan deze kindvriendelijke plaatsen?
Help mee om Jezus’ liefde te verspreiden onder de Rohingya.

Doneer direct onlineNieuwe antwoorden op oude gebeden

Skyline in het Midden-oosten

Lokale leiders werven, de minst bereikten bereiken, microkredieten verstrekken, Arabische kerken mobiliseren, nieuwe zendelingen trainen en toerusten en duizenden moslims tot geloof zien komen – veel van wat er vandaag de dag gebeurt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) bestond 50 jaar geleden alleen nog maar in gebed.
 

Het is zo ontmoedigend om in je hart te voelen dat God iets wil doen, maar mensen te zien binnenkomen die je bespotten. Het bemoedigende is dat als het Gods plan is, Hij er ook voor zal zorgen- Marjorie

 

Marjorie* sloot zich in het midden van de jaren '60 met haar man Clive* aan bij OM. Marjorie en Clive blikten recent terug op hun ervaringen binnen OM, de veranderingen die ze hebben gezien in de Arabische wereld en de manieren waarop God hun oude gebeden heeft beantwoord. “Er zijn veel bijzondere dingen gebeurd. Ik denk dat de zegen die ik eruit haal de wetenschap is dat God onze harten kent. Hij wist waar de mensen naar zochten", vertelde Marjorie. "Als je iets op een hele ondoordachte of naïeve manier deed waardeerde God je verlangen om de wereld te bereiken en leerde je gaandeweg hoe je het het beste kon aanpakken."

 
Nieuwe trainingen

Clives eerste avonturen in de MENA-regio bestonden uit het naar binnen smokkelen, distribueren en verkopen van boeken in gesloten landen. Op de avond waarop de Zesdaagse oorlog in 1967 begon werd hij geëvacueerd uit het Midden-Oosten. "We hadden weinig voorbereiding, we kenden weinig Arabisch, we wisten eigenlijk niet goed wat we deden", vertelt hij. "Maar God was erg genadig voor erg naïeve mensen."


Team van pioniers

Het huidige MENA Traveling Team (MTT), dat in 2015 is opgericht, weerspiegelt de werkwijze van de eerste pioniers in de MENA-regio. "Alleen kennen zij de taal beter en hebben ze meer training gehad," licht Clive toe. Het is zelfs zo, dat het idee voor het MTT is ontstaan toen huidig MTT-leider Seth* zich ruim tien jaar voor het ontstaan van het MTT bezon op een slechte ervaring met een ander evangelisatieteam van mannen. God gaf hem het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden, niet alleen om te evangeliseren, maar bovenal om te leven tot eer van Hem.


God gaf Clive het idee om een nieuw team te starten waarin jonge mannen op pad gaan om Jezus bekend te maken in de meest gesloten gebieden van de MENA-regio terwijl ze ondertussen getraind worden. - Start van het MENA Traveling Team


22.000 traktaten in twee jaar

MENA Traveling Team op bezoek bij nomadenAan het eind van 2016 hadden twee groepen van vier jonge mannen deelgenomen aan het programma en door acht verschillende landen gereisd en waren er nog eens acht aanmeldingen voor 2017. Onderdeel van het MTT zijn twintig trainingsweken waarin de mannen les krijgen over de Arabische taal en cultuur, de islam, christelijke theologie, overlevingstechnieken in afgelegen gebieden, manieren van evangelisatie en het leven in een andere cultuur. Sinds het begin van het MTT hebben de deelnemers meer dan 22.000 traktaten (op papier, CD en DVD) verspreid in de regio.

 
Nieuwe technieken

Clive verkocht ook boekjes met het Evangelie in het Arabisch via kiosken in Egypte. "Deze gingen als zoete broodjes over de toonbank, wat erg gaaf was en bijzonder bemoedigend," vertelt hij. "Als mensen hierover klaagden zeiden de eigenaarsa van de kiosken: ‘We verkopen meer boekjes met het Evangelie dan dat we kranten verkopen. Ze leveren een fantastische omzet op!’"


'Skinny Lukes'

Uitdelen van het EvangelieOm het mogelijk te maken dat het Evangelie op grote schaal verspreid kon worden gaf OM ook opdracht om ‘Skinny Lukes’ te maken – mini-edities van het Evangelie van Lukas. Ze hadden geen omslag en waren gedrukt op extra dun papier, waardoor ze slechts 10 gram wogen en in een standaard envelop bezorgd konden worden, zonder de aandacht te trekken. "We bemachtigden adressen in het Irak en verspreidden de boekjes onder vrijwilligers over de hele wereld die zich hadden aangemeld om ‘De waarheid’ naar tien adressen te versturen," beschrijft Marjorie.


Het verspreiden van literatuur vindt nog steeds plaats in de MENA-regio, vooral tijdens korte zendingsreizen. Daarnaast bestaan er in de regio nog steeds christelijke boekhandels van waaruit medewerkers verhalen vertellen over lokale inwoners van de meest onbereikte gebieden die Bijbels kopen.


Moderne media

Ondanks dat hebben uitzendingen via websites en satelliet de literatuurverspreiding ingehaald in gesloten Arabische landen. Het is tegenwoordig mogelijk om Bijbels te downloaden op smartphones en evangelisatiemateriaal en volledige films te verspreiden via Micro SD-kaarten.


We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!- Marjorie


Social media heeft het gemakkelijker dan ooit gemaakt om contact te leggen met mensen in deze regio die zoekende zijn naar de zin van het leven en mensen die net christen zijn geworden. "Arabieren zijn mensen die graag leren vanuit mondelinge overlevering – ze leren door wat ze horen en zien, niet door wat ze lezen in boeken," zegt Marjorie. "Vandaag de dag zijn er chatrooms, radiostations en televisiekanalen. Het is fantastisch om te zien hoe het Evangelie zich verspreidt via deze kanalen. We hadden nooit gedacht dat we zoveel bereik konden hebben. Het zaad van het Evangelie is wijdverspreid – de tijd van oogsten is aangebroken!"

 
Nieuwe samenwerkingsvormen

Terwijl Marjorie over deze nieuwe mogelijkheden voor training en verspreiden van het Evangelie vertelt, noemt ze ook de veranderde houding van lokale kerken. Traditioneel gezien is er in de gemeenten in het Midden-Oosten weinig contact tussen gelovigen met een christelijke achtergrond en gelovigen met een islamitische achtergrond.
Buitenlandse zendelingen sloegen de lokale kerken vaak over wanneer ze moslims wilden bereiken. "Maar nu heeft God ze vanwege de huidige vluchtelingenstroom in ons midden geplaatst en geeft Hij de lokale kerken de ontferming die nodig is om naar hen om te zien."

OM heeft haar evangelisatietrainingen in kerken uitgebreid en blijft inzetten op het onderwijzen en mobiliseren van christenen om uit te reiken naar moslims in hun omgeving.


Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt.- Clive


Clive: "Het is zo bemoedigend om te zien dat waarvoor we gebeden hebben en waar we naar uit hebben gekeken nu gebeurt. We zijn zo dankbaar dat God ons al die tijd de mogelijkheid heeft gegeven om in het gebied te werken! Er zijn moeilijke tijden geweest, maar we kunnen echt zeggen dat God meer heeft gedaan dan wat wij hadden kunnen vragen of bedenken."

* Namen gefingeerd vanwege veiligheidsredenen.

 

Is het MENA Traveling Team iets voor jou?

Het MENA (Midden Oosten en Noord Afrika) Travelling Team reist in een klein gezelschap naar gebieden waar het Evangelie nauwelijks is verspreid, maar mensen hongerig zijn om meer van Jezus te weten. Ook krijgen deelnemers goede training OM te groeien in hun wandel en levensstijl met God. Dit team is voor echte avonturiers die voor het Evangelie tot het uiterste willen gaan!

Meer over MTTNicole JamesDit artikel is eerder verschenen in het Engels onder de naam ‘New answers to old prayers’, geschreven door Nicole James. Nicole James is een wereldreiziger en schrijfster voor OM-internationaal. Haar passie is samenwerken met verschillende velden (landen waar OM werkzaam is) om te vertellen wat God doet in de wereld.


Extra Boekenfestival op Urk!

Boekenfestival Urk
 
De afgelopen maanden vond het Christelijk Boekenfestival plaats in Drachten, Hoogeveen en Emmeloord. Vanwege de enorme hoeveelheid gedoneerde christelijke boeken houden we een extra Boekenfestival op Urk waar meer dan 5.000 tweedehands christelijke boeken, cd’s en dvd’s te koop zijn. Deze materialen zijn zaterdag 9 december voor een prikkie te koop in de Ichthushof te Urk. De opbrengst is bestemd voor de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM.

Bij de boeken zitten veel streekromans uit de VCL-serie, boeken van schrijvers als Francine Rivers, Frank Peretti en Lynn Austin, maar ook vele geloofsopbouwende en kinderboeken. Naast de verkoop van tweedehands boeken, cd’s en dvd’s is er koffie en thee en een knutseltafel voor de kinderen.

 
 
Datum & Locatie
Christelijk Boekenfestival Urk

Het Christelijk Boekenfestival vindt op zaterdag 9 december van 10:00-16:00 uur plaats in de Ichthushof, Richel 2 te Urk.
Graag tot dan!

Zaterdag 9 december 2017
Ichthushof, Richel 2, Urk

 
Help ons als vrijwilliger
Diverse mogelijkheden

Voor het boekenfestival zoeken we
25 vrijwilligers die mee willen helpen met catering, boekverkoop en kinderactiviteiten.
Wil jij mee helpen?

Ik geef me op als vrijwilliger

 
 
Mocht je nog boeken, cd's of dvd's willen inleveren, dan kan dat op zaterdagochtend 9 december vóór 10:00 uur in de Ichthushof.
 


Riverboat mét Escape Room in Nederland


OM lanceert binnenkort een nieuwe bediening, de OM Riverboat. Het schip trekt met een internationale bemanning en een escape room aan boord langs zes Europese havens. In de maand januari ligt de Riverboat in Nederland! Dit biedt een unieke gelegenheid voor christenen om op verfrissende wijze uitgedaagd te worden en om te zien naar mensen in jouw omgeving.


The Agency Escape RoomTHE AGENCY ESCAPE ROOM

Het schip is een drijvende ‘escape room’: bezoekers kunnen aan boord in groepen het interactieve spel The Agency spelen en worden op deze manier aangezet na te denken over hun plek als christen in de maatschappij. Ga op zoek naar aanwijzingen om pussels op te lossen en het mysterie te ontrafelen terwijl de klok tikt. Teamwork, oplossingsgerichtheid en wat moed zijn essentieel om te ontsnappen. Ga jij het mysterie ontrafelen?

Reserveer nu je kaarten!Locaties & Data

Arnhem
Rijnkade
5-14 januari 2018


Dordrecht
Lange Wantijkade
17-28 januari 2018

Openingstijden

Ma-Di Gesloten
Wo-Za 10.00-22.00 uur
Zondag 12.00-22.00 uur

De escape room is uitermate geschikt om met bijvoorbeeld jeugdclubs, huiskringen, vrouwengroepen en dergelijke heen te gaan, maar ook om niet-christelijke vrienden mee naar toe te nemen.
OM RiverboatWELKOM AAN BOORD

Daarnaast is iedereen van harte welkom om gebruik te maken van de gebedsruimte op de Riverboat. En in het Lounge Café van het schip kunnen bezoekers in gesprek gaan met bemanningsleden van over de hele wereld. Ook is de bemanning beschikbaar om workshops te geven in lokale kerken en ondersteuning te bieden voor evangelisatieprojecten.

Heb je vragen?
Neem contact op met Marjolein Doornenbal via 06-178 914 57
of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vrijwilligers gezocht!

We zoeken nog vrijwilligers die mee willen werken wanneer het schip aangemeerd ligt in Arnhem en in Dordrecht. Denk aan praktisch werk in het Lounge Café en de keuken, acteerwerk in de Escape Room, evangelisatiewerk aan wal of technisch werk in de machinekamer. Heb jij talenten op één van deze gebieden? Meld je dan nu aan! Neem contact op met Marjolein Doornenbal via 06-178 914 57 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sunday: een nieuw leven als 'Honest Boy'

Sunday en zijn team

De jonge Sunday stond op de laagste plaats in de gemeenschap in Mpulungu, Zambia. Hij werd door niemand gerespecteerd, werd uitgelachen en kon geen Engels. Vijf jaar later is zijn leven totaal veranderd...

Wanneer je Afrika wilt veranderen, moet je met de jonge mensen beginnen.- Christopher Kasale

Sunday werd namelijk uitgekozen om getraind te worden als ‘Honest Boy’, een discipelschapsprogramma dat is opgezet door Christopher Kasale. Kasale is veldleider van OM Lake Tanganyika in Zambia. “Wanneer je Afrika wilt veranderen, moet je met de jonge mensen beginnen, zodat de manier van denken verandert. We willen steeds één jongen gerichte training geven, zodat hij het weer aan zijn vrienden kan doorgeven.”

Open om te leren

Voetbal is ontzettend populair in Zambia. De Honest Boys leren spelenderwijs verantwoordelijkheid nemen. Zo leren de jongens naast voetballen ook coachen, landbouwen, dingen maken, financiën beheren, een Discovery Bible Study leiden en leven volgens christelijke waarden.

Binnen drie maanden hebben de kinderen een groentetuintje en komen mensen groentes kopen.- Christopher Kasale

“Jonge kinderen hebben de drang om te leren en doen alles wat je zegt,” vertelt Christopher. “Ik heb ze een tuintje laten aanleggen en ze groente gegeven om te planten. En we stellen voorwaarden: voordat je naar de training komt moet je je tuintje water geven. Binnen drie maanden hebben de kinderen een groentetuintje en komen mensen groentes kopen.”

Verantwoordelijke jonge mannen

VoetbalOok Sunday heeft zo zijn eerste geld verdiend en kan daarmee schoolgeld betalen, eten kopen voor het gezin en een nieuwe voetbal kopen. “We hebben veel in Sunday geïnvesteerd en nu komen andere jongens bij hem om raad.”

De jongens worden gestimuleerd om na drie maanden hun eigen voetbal te kopen en zelf ook weer jongens te gaan trainen. Dan begint er een nieuwe cyclus, waardoor er steeds meer verantwoordelijke christelijke jongemannen komen, die een voorbeeld zijn voor anderen.Investeer in de toekomst van jongens als Sunday

Het leven van Sunday is veranderd door het discipelschapsprogramma van OM.
Help mee om jongens als hem op te leiden tot verantwoordelijke christelijke jonge mannen.
Samen kunnen we verschil maken in Zambia. Om de liefde van Jezus voor mensen.

Doneer nuZelf aan de slag in Zambia?
Ga als voetbalcoach mee met een korte outreach of check onderstaande opties!

Zendeling in Zambia
Zendeling

Deel het Evangelie in de dorpen rond Lake Tanganyika.
→ Meer informatie

Docente
Docent

Help weeskinderen in de school van Operatie Mobilisatie.
→ Meer informatie

Monteur
Chauffeur/monteur

Vervoer het team van OM en onderhoud de auto's.
→ Meer informatie