OM Bookshop

Periodieke giften aan Operatie Mobilisatie

Wil je een periodieke gift aan Operatie Mobilisatie vastleggen? Dit kan via de notaris of via het opmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen jou en Operatie Mobilisatie. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. Je kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet je zeker dat de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

De gegevens van Operatie Mobilisatie vullen wij voor je in als je het geprinte en getekende formulier naar ons toestuurt. Wij sturen jouw exemplaar dan weer ingevuld terug.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als je minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Operatie Mobilisatie.

Download formulier  

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als je minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan Operatie Mobilisatie. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Download formulier

Betalingsvolmacht

Wil je dat jouw periodieke gift in geld automatisch naar Operatie Mobilisatie wordt overgemaakt? Dan kun je het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken of gelijk een machtiging voor uw periodieke gift afgeven via www.operatiemobilisatie.nl/geven.

Let op! Alleen in combinatie met het formulier ‘periodieke gift in geld’ kun je jouw gift als periodieke gift van de belasting aftrekken.

Download formulier

Let op!

Je hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor jezelf en Operatie Mobilisatie, aan wie je de gift doet. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst jouw aangifte controleert, kunnen ze om deze schriftelijke overeenkomst vragen.