Wie zorgt ervoor dat zij het Evangelie horen?

Geef om de verspreiding van het Evangelie