Help christenen in Irak!


De opkomst van IS in Irak heeft veel leed veroorzaakt. Iedereen die het niet eens is met IS loopt een groot risico. De situatie in Irak is schrijnend en heeft er toe geleid dat veel mensen huis en haard hebben moeten verlaten. Onder deze mensen zijn onze broeders en zusters, Iraakse christenen. Maar ook andere vluchtelingen, zoals Yazidis en moslims. OM reikt naar deze mensen uit - helpt u mee?
Behoefte aan basismiddelen en noodhulp

Vluchtelingen in Syrisch kampEr is ook reden tot dankbaarheid: zo hoorden we van een OM-collega dat er in Noord-Irak vele moslims tot geloof komen en het aantal christenen explosief groeit! De nood blijft echter onverminderd groot. OM is via lokale kerken in Irak actief op plekken waar hulp hard nodig is. Er is dringend behoefte aan verschillende basismiddelen, zoals voedselpakketten, dekens en kachels. Ook net over de grens in Syrië proberen we Iraakse vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Het is veelzeggend dat mensen náár Syrië toe vluchten.

Er is dringend behoefte aan verschillende middelen, zoals voedselpakketten, dekens en kachels.- OM-medewerker

OM streeft ernaar ten minste 600.000 dollar op te halen om zo in de noodzakelijke behoeften te kunnen voorzien. Hierin werkt OM samen met verschillende locale instanties, waarin OM de distributie verzorgt en een duurzaam plan ontwikkelt. Elke bijdrage is welkom om onze mede-christenen en andere vluchtelingen te helpen!

Lees meer over de inhoud van de noodhulp