Steun de Logos Hope

Logos Hope
 
OM-Schepen zoekt oliedonateurs die jaarlijks willen geven voor de benodigde brandstof, zodat de Logos Hope kan blijven varen. Er is heel wat olie nodig om dit werk door te laten gaan. Een mijl varen kost circa 80 euro (7 euro per maand). Hoeveel mijlen sponsor jij? Word oliedonateur en vul vandaag nog onderstaande machtiging in voor uw bijdrage. Meer over de Logos Hope