OM Bookshop

Betrouwbaar financieel beleid

We zijn als zendingsorganisatie afhankelijk van de financiële bijdrage van mensen die ons steunen in het wereldwijde werk in evangelisatie en hulpverlening. Operatie Mobilisatie gaat verantwoord om met de ontvangen giften, zodat de fondsen ook daadwerkelijk ingezet worden waar ze voor bedoeld zijn. Ons financieel beleid houden we daarom graag zo transparant mogelijk. Als ANBI- en CBF-gecertificeerde organisatie zijn we gekenmerkt als betrouwbaar en verantwoordelijk. 

Direct doneren

Financieel beleid rondom giften

Hoe gaat Operatie Mobilisatie om met ontvangen project- en fondsengiften?
Alle ontvangen projectgiften worden doorgestuurd naar het project. De fondsgiften worden verzameld in een fonds en maandelijks in een projectenoverleg toebedeeld aan projecten. Het hulpverleningsfonds wordt bijvoorbeeld aangesproken wanneer er zich een calamiteit voordoet ergens in de wereld. De stand van de fondsen wordt jaarlijks bekend gemaakt in de jaarrekening van OM-Nederland. Operatie Mobilisatie heeft het CBF keurmerk. Dit houdt o.a. in dat wij maximaal 25% aan fondswerving mogen besteden. In 2014 heeft Operatie Mobilisatie 3,3% van alle ontvangen project- en fondsgiften aan fondswerving besteed. Daarnaast wordt van alle ontvangen project- en fondsgiften 8,7% besteed voor bekostiging van de eigen organisatie. Van alle bijdragen wordt 1% doorgestuurd voor het het Internationale Coördinatie Team en 2% voor het Global Impact Fund.

Hoe gaat Operatie Mobilisatie om met giften voor zendingswerkers?
Alle ontvangen supportgiften voor OM-medewerkers worden doorgestuurd naar de landen waar de medewerkers werken. In 2014 is 10% van de supportgiften ingehouden als admin fee. Elke OM’er draagt bij aan het internationale werk doordat 1% van het support gaat naar het Internationale Coordinatie Team en 2% naar het Global Impact Fund.

Heeft OM een interne gedragscode voor haar fondswerving?
Ja, deze hebben we. Deze is op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze doelstelling

Beloningsstructuur

Jaarinkomen directeur
Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (www.vfi.nl). De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening in de toelichting op de staat van baten en lasten verduidelijkt. De bezoldiging van de directeur wordt momenteel voor 91% gedekt door persoonlijk support.

Personeel
De beloningsstructuur van het personeel van OM-Nederland is geregeld via een interne salarisregeling.
Deze is op te vragen bij OM-Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer over directie en bestuur  

Betrouwbaarheid

ANBIANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
Operatie Mobilisatie is aangemerkt als ANBI. Schenkingen die u doet aan een goed doel als OM, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.anbi.nl

CBFCBF-keurmerk
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden. www.cbf.nl

PrismaLidmaatschap Prisma
OM-Nederland is lid van Prisma, vereniging van reformatorische en evangelische ontwikkelingshulporganisaties. Eventuele inkomsten daaruit die van de overheid verkregen worden als subsidie, zullen alleen worden gebruikt in ontwikkelings-programma’s en niet voor zending en evangelisatie. www.prismaweb.org

Lidmaatschap MissieNederland
MissieNederlandMissieNederland is een platform van ruim 100 missionaire organisaties, kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers. Deze deelnemers werken samen op de kerngebieden gebed, diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugd met het uiteindelijke doel om het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken. www.missienederland.nl

Jaarverslag en Beleidsplan

 

Jaarverslag 2016
Jaarverslag

Overzicht financieel beleid
In het jaarverslag vind je meer informatie over ons financieel beleid.
Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op

Beleidsplan
Beleidsplan

Eén om te dienenOnderweg naar 2018
In het beleidsplan vind je meer informatie over ons beleid van deze en de komende periode. Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op