Steun voor lokale zendelingen

Lokale werker aan het woordEen groot deel van het zendingswerk wordt gedaan door lokale zendelingen die werken onder hun volks- en landgenoten. Juist omdat zij de taal en cultuur goed kennen, bereiken ze veel mensen. Vaak zijn er echter weinig middelen in lokale kerken en gemeentes om hen te ondersteunen. Hierdoor dreigt de verspreiding van het Evangelie in de knel te komen. Steun jij deze lokale zendelingen via het National Workers Fonds? Jouw gift kan betekenen dat iemand voor het eerst het Evangelie hoort. Een verschil tussen leven en dood.

PS Voor vijftig euro kan een zendingswerker tien families bereiken met het Evangelie. Dan krijgen ze onder meer een Bijbel, zodat ze zelf kennis kunnen maken met Gods liefde.